THANH TOÁN

 

 

ĐỢT THANH  TOÁN

THỜI GIAN DỰ KIẾN

SỐ TIỀN THANH  TOÁN

GHI CHÚ

 

Đặt cọc (không hoàn lại)

100.000.000 VNĐ

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

(15 ngày làm việc sau ngày đặt cọc)


10%

Bao gồm 10% VAT

và 100 triệu tiền đặt cọc


2

Hoàn thành phần móng

Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)


10%


Bao gồm 10% VAT

3

3 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT

4

6 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT

5

9 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT

6

12 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT

7

15 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT

8

18 tháng sau khi ký HĐMB

5%

Bao gồm 10% VAT


9

Bàn giao nhà


45%

Bao gồm số tiền VAT còn lại  & 2% Phí bảo trì

10

Thông báo cấp chứng nhận  quyền sở hữu

5%

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN